DELIVER US FROM EVIL (2014) watch online free

Deliver Us from Evil (2014) Watch Online

DELIVER US FROM EVIL (2014) Watch Online Free

Year: 2014 Rating: 63

Deliver Us from Evil (2014) Watch Online
When a frightening wave of violence sweeps through New York City, troubled cop Sarchie fails to find a rational explanation for the bizarre crimes. However, his eyes are opened to a frightening alternate reality when renegade Jesuit priest Mendoza convinces him that demonic possession may be to blame for the gruesome murders. Together, they wage a valiant supernatural struggle to rid the city of an otherworldly evil.


Şeytan kovma için altı aşama gerekir; varlık, hile, ayrılma noktası, ses, çarpışma ve kovma. New York polisi Ralph Sarchie, kendi sorunlarıyla uğraş verirken, bir takım açıklanamaz ve rahatsız edici cinayetleri çözmek üzere atanır. Ancak beraber çalışacağı kişi olağan bir yardımcı değil, şeytan çıkarma konusunda uzman olan bir rahiptir. Polis ve rahip, beraberce kötülüğün kök salması olarak nitelenen duruma ilişkin kanıtları katman katman ortaya çıkartırlarken; Sarchie, şehri ve hatta kendisinin en çok sevdiği kişiler olan ailesini bile tehdit eden şeytani güçlerle savaşı sırasında tüm inanç sistemini sorgulamak zorunda kalacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *